הרשמה למפגשי מבוא תשפ"ב

השתתפות בשתי הרצאות מבוא: במהלך חודש מרץ יתקיימו שתי הרצאות מבוא להורים, ללא תשלום. ההרצאות יתמקדו בשבע השנים הראשונות בחיי הילד, על פי התפיסה האנתרופוסופית, בסדר היום בגן ובמשמעות הבחירה בחינוך ולדורף.

ההשתתפות בשתי ההרצאות הינה חובה להורים ומהווה תנאי מקדים לקבלה לגנים.

לאחר הרישום, יישלח אליכם שיבוץ לשני תאריכי המפגשים.

לרישום למפגשים>

טופס פניה לצוות הגנים בלבד

Tivonet