הקהילה הלומדת

ששת התרגילים

שטיינר תיאר שישה תרגילים אלו כתנאי בסיסי לכל התפתחות רוחנית. התרגילים עובדים על חיזוק הנוכחות והריבונות של עצמיותנו – בתחומי החשיבה, הרצון והרגש, והם מחוללים טרנספורמציה של חיינו הפנימיים. אמנם אלו תרגילים לביצוע אישי, אך ההקפדה היומיומית דורשת משמעת ומחויבות שאינה תמיד קלה לכולם. אותן ניתן לחזק באמצעות מפגש ותמיכה קבוצתית. בהנחיית דפני ליטמן. ימי ראשון 21:00 בטחנה בשער העמקים אחת לשבוע, ללא עלות, מתחילים ב-25.10.
ששת התרגילים
לפנייה לענף קהילה ותרבות עם כל רעיון לפיתוח, בתחום הקהילה הלומדת או היוזמות בקהילה, אנא כתבו לנו:

Tivonet